Certifications ICF

Het Certificeringsproces van ICF omvat 3 niveaus en functioneert op wereldschaal. De toekomstige coach moet op elk niveau een aantal uren volgen en het bewijs leveren van een minimale ervaring.

ACC

Associate
Certified Coach

  • 60 u opleiding
  • 10 u mentoring
  • 100 u praktijk

PCC

Professional
Certified Coach

  • 125 u opleiding
  • 10 u mentoring
  • 500 u praktijk

MCC

Master
Certified Coach

  • 200 u opleiding
  • 10 u mentoring
  • 2500 u praktijk

Het certificatieproces

Om hun certificaat te verkrijgen, en afhankelijk van het gekozen niveau (ACC, PCC of MCC), dienen coaches een dossier voor te leggen aan ICF Global (coachfederation.org) om hun opleidingsniveau en hun ervaring aan te tonen, en dienen zij deel te nemen aan een online examen om hun kennis van coaching en de ethische code aan te tonen.

Dit examen, de Coach Knowledge Assessment (CKA), kan worden afgelegd in het Engels, Frans of Duits. In tegenstelling tot de academische certificaten die een opleidingsniveau valideren, valideert de ICF-certificering een bijgewerkt niveau van opleiding en ervaring door continue opleiding. Inderdaad, om haar geldigheid te garanderen, moet de certificering om de 3 jaar worden verlengd.

Voor coaches die een gedeeltelijke opleiding met een ICF geaccrediteerd school (type ACSTH) hebben gevolgd of die een coaching cursus hebben gevolgd met een school niet geaccrediteerd door ICF ("portefeuille cursus"), is het aan de toekomstige coach om te bewijzen dat de opleiding echt gericht is op de coaching met de 11 kerncompetenties, zoals gedefinieerd door de ICF. In beide gevallen zullen de certificering kandidaten een (ACC-niveau) of twee (PCC en MCC-niveaus) opnamen en afschriften van de coaching sessies moeten verstrekken om hun vaardigheden aan te tonen.