International Coach Federation

ICF is een organisatie zonder winstoogmerk, samengesteld uit individuele leden die professionals zijn, afkomstig uit de ganse wereld en die optreden als coach in het zakelijke of privé leven. ICF is op dit ogenblik de grootste organisatie voor coaches ter wereld.

Zo telt deze organisatie maar liefst meer dan 30.000 leden, afkomstig uit meer dan 132 landen en gegroepeerd in meer dan 165 afdelingen. Meer dan 23.000 leden zijn gecertificeerde coaches.

In 2006 werd ICF Belgium verkozen om de « European Coaching Conference » te organiseren, wat ICF Belgium een internationale erkenning opleverde, die officieel door ICF op wereldniveau werd bevestigd in 2010 door de toekenning van de Chartered Chapter voor ICF Belgium.

ICF Belgium werd in 2002 opgericht met een driedubbele doelstelling

Certificering

Professionaliseren van het vak van coach door toename van het aantal opgeleide en gecertificeerde coaches.

Promotie

Promotie maken voor dit beroep en bevorderen van de professionele netwerken en contacten onder de leden.

Ontwikkelen

Onze leden ondersteunen bij het uitbouwen van hun loopbaan als professionele coach.

Missie

De belangrijkste doelstellingen van ICF

ICF Belgium legde zich als missie op om « het Huis van de Coaches in alle domeinen » te worden. Met deze doelstelling voor ogen werkt ICF onvermoeibaar door aan de erkenning van het beroep van coach en van de impact ervan op individuen, organisaties en de maatschappij.

01

Beter definiëren van het beroep van coach in België door zich te steunen op de directieven van ICF wereldwijd.

02

Erkend worden als kwaliteitslabel om zo het vertrouwen te behouden van de klanten en leden, op grond van criteria die objectief, streng en professioneel zijn.

03

Vormen van een gemeenschap van professionele coaches waar men het beroep kan delen, verder ontwikkelen en laten evolueren.

04

Promoten en verdedigen van het beroep van coach in België en in Europa, naar bepaalde doelgroepen en openbare instanties toe.

05

Verstevigen van de relaties met de partners en streven naar soortgelijke doelstellingen over de ganse wereld.

06

Stimuleren, ondersteunen, organiseren van om het even welk initiatief dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de waarden, principes en technieken betreffende coaching.

07

Bijdragen tot de ontwikkeling van de gemeenschap binnen de welke wij evolueren door de deelname aan projecten met de burgers.

08

Investeren in academische onderzoeksprojecten en wetenschappelijke projecten, die zich richten op de verdere ontwikkeling van het beroep van coach.

Waarden

Zich aansluiten bij ICF, betekent dat men zich aansluit bij de waarden die ICF naar voor schuift. Alle leden van ICF delen, verdedigen en ondersteunen deze waarden. Bovendien respecteren ze de deontologie code van ICF.

Elk nieuw lid aanvaardt de disciplinaire en ethische regels van de vereniging. Deze zijn opgelijnd met de van kracht zijnde regels in het kader van de International Coach Federation, zoals aangepast aan de Belgische en de Europese context.

  • Humanisme : pen staan naar de anderen, wederzijds respect, interesse voor de diversiteit, nederigheid
  • Éthique : integriteit en respect voor de ethiek, het leren en de permanente ontwikkeling,
  • Professionnalisme, flexibiliteit
  • Passie en plezier : humor, innovatie, enthousiasme, dynamisme
  • Verantwoordelijkheidszin : engagement, bijdrage, deelname, overvloed en rijkdom